Privacyverklaring

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Look Good Feel Better (LGFB), gevestigd te Odijk aan de Beughof 23a, bewaart persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. LGFB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat houdt in dat wij:

 • In deze privacyverklaring precies uitleggen voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Alleen persoonsgegevens bij jou opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten;
 • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens
LGFB verzamelt informatie over je als je bijvoorbeeld:

 • Donateur wordt van LGFB
 • Een gift geeft
 • Aan een evenement meedoet
 • Onze e-nieuwsbrieven ontvangt, opent en leest
 • Informatie bij ons, per mail, opvraagt
 • Vrijwilligerswerk voor ons doet en je hiervoor aanmeldt
 • Contact met ons opneemt of op een andere manier met onze organisatie in aanraking komt.

Welke informatie verzamelen we
Wij verzamelen in principe de volgende gegevens: naam, adres, geslacht, functie, opleiding, telefoonnummer en e-mailadres. Aan mensen die via incassomachtigingen willen schenken, vragen wij ook het rekeningnummer op.

Soms vragen we je geboortedatum. Dat doen we om te checken of de eventuele machtiging bij een donatie wordt afgegeven door een volwassene. Ook kan deze datum gevraagd worden om een persoonlijke felicitatie aan iemand te doen toekomen.

Als je onze website bezoekt, kunnen we technische informatie en gegevens over je bezoek verzamelen, zoals je IP-adres en type/versie van je internetbrowser.

Wijzigingen in je contactgegevens of persoonlijke omstandigheden ontvangen we graag.

Tijdens evenementen en bijeenkomsten die (mede) door LGFB worden georganiseerd kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen gepubliceerd worden op social media of via andere (digitale) kanalen van LGFB.

Door een evenement of bijeenkomst te bezoeken stem je in principe in dat er beeldmateriaal wordt gemaakt en dat deze kunnen worden gepubliceerd.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens
We ontvangen informatie rechtstreeks van je, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven of met ons mailt.

Ook als je van ons een e-mail ontvangt, een link volgt of onze website doorzoekt, verzamelen we gegevens zodat we kunnen zien welke content populair is zodat we beter kunnen inspelen op je interesses.

Waar gebruiken we de verzamelde informatie voor
Er zijn verschillende redenen waar we de verzamelend informatie voor gebruiken:

 • Om de door jou gevraagde diensten, producten of informatie te leveren;
 • Ter administratieve verwerking van je donatie;
 • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren;
 • Om je op de hoogte te houden van ons werk;
 • Om je te vragen om (financiële) steun;
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen die voortvloeien uit een tussen jou en ons afgesloten overeenkomst.

Alle persoonsgegevens worden door LGFB uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven staat beschreven.

Hoe bewaren we je gegevens veilig   
LGFB draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen waarin je gegevens worden opgeslagen. Hierdoor kunnen we je garanderen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor mensen die hier vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen kan de veiligheid van geen enkele online gegevensoverdracht voor 100% gegarandeerd worden. Daarom wijzen we je erop dat je je gegevens op eigen risico aan ons doorgeeft.

Verstrekking gegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Hierbij gaat het om partijen die werkzaamheden voor de stichting verrichten en met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Dat houdt in dat deze organisaties alleen inzage krijgen in de gegevens die nodig zijn voor het leveren van hun diensten en dat zij hierin te werk gaan volgens de instructies die wij hen hierin geven.

Tot slot verkopen of delen wij jouw gegevens nooit voor marketingdoeleinden van derden.

Bewaartermijn
LGFB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je er bezwaar tegen maken dat wij (een deel van) jouw persoonsgegevens verwerken. Hierbij kunnen wij wel vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet meer kloppend zijn.

Al deze rechten kun je uitvoeren door contact op te nemen met ons via de e-mail: info@lookgoodfeelbetter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Mocht je toch een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen op de Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 27 september 2018. Het kan voorkomen dat dit statement bijgewerkt wordt. Bij grondige veranderingen, worden deze op onze website gepubliceerd.

Vragen en contact
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Delen mag!