ANBI

Stichting Look Good Feel Better is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de ANBI status. Dit betekent dat donaties onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn en wij zijn vrijgesteld van successierechten en schenkingsbelasting bij nalatenschappen, testamentaire giften en andere donatie vormen.
Jouw gift kan zo volledig worden besteed aan de hulp voor mensen met kanker.
Wil je meer weten over de voordelen van schenken aan een ANBI organisatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Overeenkomst Periodieke Schenking
Eenvoudig en volledig aftrekbaar schenken kan met een Overeenkomst Periodieke Schenking die wij online voor je beschikbaar hebben. Je kunt deze hier downloaden, invullen en naar ons toesturen. De werkwijze is onderaan het formulier toegelicht.

CBF-Erkenning

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken.

Jaarverslagen, Statuten en Meerjarenplan

Stichting Look Good Feel Better is een fondsenwervende organisatie die zich inzet om voor alle mensen met kanker een positieve schakel te zijn in het ziekteproces. Even niet bezig zijn met ziek zijn maar met jezelf beter voelen.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2024-2025

Statuten Stichting Look Good Feel Better

Stichting Look Good Feel Better, KvK: 30177205   RSIN/Fiscaal nummer: 810324921

Delen mag!